Na začátku zimy 2017 jsme začali budovat malý jezdecký areál v lokalitě Králov u Uherskeho Brodu.
V současné době máme ustájení pro 13 koní, výběhy, osvětlenou pískovou jízdárnu, sedlovnu a klubovnu.
Zaměřujeme se poskytováním výuky jízdy na koni pro děti i dospělé, vyjížďky, příměstské tábory, výcvik sportovních koní, kde umíme připravit drezurní i sportovní koně. Tréninkovou sportovní přípravu koni zajišťuje několikanásobný vítěz drezurní i parkurových soutěži.
Dale zajišťujeme péči pro staré či nechtěné koně.
A odchováváme koně pro jezdecký sport, hobby apod.